Meld driftsavtalestørrelse og praksisomfang

Norsk Manuellterapeutforening fører etter avtale med Norsk pasientskadeerstatning (NPE) oversikt over medlemmers driftsavtale- og praksisomfang. Også medlemmer som arbeider uten driftsavtale må rapportere.  Opplysningene brukes til å beregne tilskudd til  NPE.