Kurskontakt
Idrettsmedisinsk fagkveld 

NMF arrangerer kurs for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter om håndtering av idrettsmedisinske problemstillinger i førstelinjetjenesten. Vi arrangerer to slike kvelder i året. Kurskveldene er tellende til tittelen «spesialist i idrettsmedisin, NMF

Neste kurs: Torsdag 26. oktober 2017, kl 17-20.30
Tema: Hamstringsskader
Sted: Legevakt Vest, Silurveien 2, Oslo. Kart, se her...

Timeplan: 

16.30-17.00. Registrering. Meet and greet. 

17:00 – 18:00 Carl Askling. Teori.
Forekomst i forskjellige idretter, typer hamstringsskader/ anatomi/skademekanisme, riskofaktorer, klinisk diagnostikk, hvem skal ha kirurgiske tiltak – og når?
Rehabilitering etter kirurgi.
Take Home Message (THM).

 

Pause 20 min

18:20 – 19.00 Carl Askling. Praktisk demonstrasjon.
Demonstrasjon av rehabiliterings-protokoll på hamstringsskade. Hvorfor: Lenghtening excercises?

Pause 15 min

19:15 – 20:15 Arnlaug Wangensteen. Teori.
Prognose for retur til idretten (RTI) etter en hamstringsskade. Når er det trygt å delta 100 % i idrett? ASPETAR Hamstrings protokoll gjennomgang, kriteriebasert progresjon, dosering og kriterier for RTI. Bildediagnostikk ved hamstringsskader. Screening og forebygging. THM

 

 

Pris: 750 kr. for medlemmer av NMF, ikke medlemmer 1.000 kr. 

 De som melder seg inn i NMF i forbindelse med vervekampanjen høsten 2017, kan få kurset gratis - se her...

Kurskontakt: stine.ronas@manuellterapi.net / tlf 924 84 398


K
urset er støttet av    

Påmeldingsskjema: 

Lenke til kursets hjemmeside: http://manuell.no/wips/1468281431