Idrettsmedisinsk gruppe i NMF inviterer til Idrettsmedisinsk fagkveld 

Forelesere:

Thor Einar Andersen er professor ved Norges Idrettshøyskole og lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, medisinsk leder Norges fotballforbund og Idrettens helsesenter og tidligere fotballspiller fra Kristiansand og Start. Andersen er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og fysioterapeut fra Berlin og tok i 2005 doktorgraden i medisin på temaet "How do football injuries occur? - Video analysis of injury situations and mechanisms in elite football". Han var lege for det norske landslaget i fotball fra 2002-2014, i tillegg til forsker ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole og styremedlem i Norsk idrettsmedisinsk forening.

Ingerid Kleffelgård er spesialfysioterapeut, Ph.d og postoktor ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål. 

Hun har siden 1999 arbeidet ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus, hovedsakelig innen rehabilitering etter traumatisk hodeskade.

Hun har en Ph.d fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo (2018). I sin doktorgrad har hun studert svimmelhet og balanseproblemer etter mild-moderat traumatisk hodeskade. 

 

Timeplan:

16.30 - 17.00 Mingling & mat

17.00 - 18.10 Prof.dr med Thor Einar Andersen: Håndtering av hodeskader

18.10 - 18.25 Pause

18.25 - 19.35 Phd fysioterapeut Ingerid Kleffelgård: Vestibulær rehabilitering ved svimmelhet og balanseproblemer etter traumatisk hodeskade  

Pris:
Medlemmer NMF: 750,- kr 
Studentmedlem NMF: 250,- kr
Ikke medlemmer: 1.000,- kr

Påmeldingsfrist: 14. oktober 2018

Velkommen! 


PÅMELDING

Lenke til kursets hjemmeside: http://manuell.no/wips/1468281431