NMF inviterer til Idrettsmedisinsk fagkveld 

Onsdag 25. oktober 2018, Legevakt Vest     

Tema : Hodeskader i idretten

16.30 - 17.00 Mingling & mat

17.00 - 18.10 Prof.dr med Thor Einar Andersen: Håndtering av hodeskader

18.10 - 18.25 Pause

18.25 - 19.35 Phd fysioterapeut Ingerid Kleffelgård: Vestibulær rehabilitering ved svimmelhet og balanseproblemer etter traumatisk hodeskade  

Pris
Medlemmer NMF: 750,- kr 
Studentmedlem NMF: 250,- kr
Ikke medlemmer: 1.000,- kr

Påmeldingsfrist: 20. september 2018 


PÅMELDING

Lenke til kursets hjemmeside: http://manuell.no/wips/1468281431