Idrettsmanuellterapeut, NMF

Svært mange manuellterapeuter er tilknyttet klubb- og landslag i ulike idretter. NMF ønsker å sikre kvaliteten på det arbeidet som gjøres, og har opprettet tittelen «Idrettsmanuellterapeut, NMF».

For å bli idrettsmanuellterapeut må man fylle både faglige og praksismessige krav. Manuellterapeuter som tidligere har vært autoriserte idrettsfysioterapeuter i NFF kan søke om å konvertere denne tittelen til «Idrettsmanuellterapeut, NMF

Søknadene vil bli behandlet av NMFs spesialistutvalg.

NMF vil arrangere relevante kurser som er nødvendige for å kunne bli idrettsmanuellterapeut.

Nye søknader
Nye idrettsmanuellterapeuter må dokumentere praksis og etter-/videreutdanning på eget skjema.
 Informasjon om krav til idrettsmanuellterapeut, NMF 
 Søknadsskjema for «Idrettsmanuellterapeut, NMF»

Konvertering av autorisasjon som idrettsfysioterapeut
Medlemmer som dokumenterer at de har vært autorisert idrettsfysioterapeut i NFF, får autorisasjonen konvertert til tittelen «Idrettsmanuellterapeut, NMF» etter søknad. Følgende skjema brukes
 
Søknadsskjema for konvertering av autorisasjon idrettsfysioterapeut til idrettsmanuellterapeut, NMF


Eventuelle spørsmål vedr. tittelen «Idrettsmanuellterapeut, NMF» rettes til post@manuell.no


 

Ny idrettsmedisinsk fagkveld 28. oktober

Fagkveld om hodeskader i idretten er åpen for påmelding. Les mer

Ledige plasser på Idrettsmedisinsk fagkveld

Om akutt medisin i idretten - onsdag 18. april, Oslo. Les mer

Fagkveld om akutt medisin i idretten

NMF inviterer til Idrettsmedisinsk fagkveld i Oslo 18. april 201 Les mer

Fagkveld om hamstringsskader

NMF inviterer til Idrettsmedisinsk fagkveld om hamstringsskader 26. oktober 2017.  Les mer

Idrettsmedisinsk fagkveld om FAI

Ny fagkveld for behandlere i førstelinjetjenesten den 14. Les mer

Fagkveld om idrettsskulder

NMF arrangerer idrettsmedisinske fagkvelder.  Les mer